— ***** —

Vispirms ieteicams noskatīties 10.lekciju Start IT portālā! Ja nu vēl neesat to izdarījuši, tad izdariet to vēlāk, jo ar katru aktivitāti (noskatītu lekciju, izpildītu uzdevumu vai testu) Tu krāsi sev žetonus portālā un cerams, ka Tev izdosies tikt arī pie kādas balviņas, bet ir jāstrādā.

Nevis slinkojot un pūšot” (kā tai senā tautas dziemsā teikts), bet gan lasot, skatoties lekcijas, cītīgi apmeklējot nodarbības (klātienē un virtuālās), cīnoties, mēģinot un eksperimentējot var tikt uz priekšu un attīstīties! Atceries to!

Šoreiz veidosim tādu Android aplikāciju, kura lietotājam piedāvā uzminēt ierīces uzģenerēto skaitli! Aplikācijas būtīa ir sekojoša – aplikācija uzģenerē nejaušu skaitli (atceramies Random) un lietotājam piedāvā iespēju minēt šo skaitli.

Kas nepieciešams aplikācijas formā?

 • Jābūt teksta laukam (Large Text) – tajā tiks ievadīts lietotāja minējums un izvadīti paziņojumi.
 • Jābūt pogai (Button) – ar tās palīdzību lietotājs ievadīs minējumu.

Programmas darbībai nepieciešamais:

 • Globālais mainīgais, kuram aplikācija uzģenerē nejaušu vērtību no norādītā diapazona, piemēram, 1 -100.
 • Mainīgais, kuram piešķir lietotāja ievadīto vērtību  no teksta lauka.
 • Teksta lauka vērtība jāpārvēršs skaitlī un tā jāpiešķir attiecīgam mainīgajam.
 • Jāsalīdzina lietotāja ievadītais skaitlis ar aplikācijas uzģenerēto skaitli un jāpaizņo reuzltāts:
  • ja skaitļi vienādi, tad jāpaziņo, kas skaitlis uzminēts – if (a==b){
  • ja lietotāja ievadītais skaitlis lielāks, tad jāparāda paziņojums “Lielāks”  – ar setText(“Lielāks!”);
  • citādi jeb ja lietotāja ievadītais skaitlis mazāks, tad jāparāda paziņojums “mazāks” – ar setText(“Mazāks!”)!
 • Pogas īpašībai OnClick jāpievieno atbilstošais nosaukums no aplikācijas (visdrīzāk šeit būs click).

Izveidotās aplikācijas teksts var būt šāds:

import java.util.Random;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {
int skaitlis=0;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Random r = new Random();
int skaitlis = r.nextInt(100)+1;
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
public void click(View v){
EditText minejumalauks=(EditText)findViewById(R.id.minejums);
TextView teksts=(TextView)findViewById(R.id.teksts);
String vertiba=minejumalauks.getText().toString();
int minejums=0;
try{
minejums=Integer.parseInt(vertiba);
}catch(Exception e){
teksts.setText(“Ievadi skaitli!”);
}
if (minejums==skaitlis){
teksts.setText(“Uzminets!”);
Random r = new Random();
int skaitlis = r.nextInt(100)+1;
}else {
if(minejums>skaitlis){
teksts.setText(“Par lielu!”);
} else {
teksts.setText(“Par mazu!”);
}
}
}
}

Ja atrodam kļūdas programmas tekstā, tad dodiet ziņu!

Ko vēl var darīt?  Pamēģini izdomāt, kā likt aplikācijai fiksēt mēģinājumu skaitu! Kā izpildīto mēginājumu skaitu parādīt spēlētājam?

Nākošajā nodarbībā – par to, kā likt programmai minēt lietotāja iedomāto skaitli un arī par minēšanas uzvaras stratēģiju (jānoskatās 11.lekcija startit.lv portālā)!

***