Nu jau ir skaidrs, ka ar iepriekš apgūto bērni var izveidot arī sarežģītākus projektus – piemēram, mājas signālsistēmu, kura dod zīmi, ka pie mājas vārtiem vai durvīm kāds nospiedis zvana pogu. Kā tas varētu izskatīties? Vienkāršots variants ir pārādīts attēlā.

Nospiežot pogu, noskan skaņas signāls skaļrunī (melodija, sirēna), tad ik pēc laika intervāla iedegas LED dažādās ēkas modeļa vietās! Vispirms, protams, jāizdomā notikumu secība, pēc tam jāizveido programma, tā jāielādē Arduino, jāpārbauda darbībā un jākoriģē, ja tas nepieciešams. Pilns sistēmas radīšanas cikls!

majas_apzinosana

Projekta skicē ir redzams slēdzītis (poga pie vārtiem), tātad jāiemācās apstrādāt pogas stāvokli – poga ir nospiesta vai nē (skatīt materiālu). Ja to apgūst, tad pēc tam pogas vietā var izmantot arī citus sensorus.

Pogu vai slēdžu pielietojums

button_schem

Programmas koda fragments pogas apstrādei (no Arduino lapas)

const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

Pilnu rakstu un programmas kodu skatiet Arduino tīmekļa vietnē – atvērt!

Pārveidojot shēmu un tai pievienojot vairākus slēdžus (pienmēram, herkonus) itin viegli izveidot sistēmas fizikas laboratorijas darbiem mehānikā  taisnvirziena vai pat rotācijas kustības pētīšanai ar automātisku mērījumu datu reģistrāciju. Piemēru var skatīt attēlā (atrasts Google)!

fizikai

Raksts laika gaitā tiks papildināts!

***