Šoreiz taps programma, kuras darbība ir pretēja iepriekšējā reizē veidotajai, jo šoreiz skaitli iedomāsies spēlētājs, bet minēs dators!

Ķeramies pie darba!

Kas nepieciešams?

  • Spēles skaitļu diapazons [a;b], izmantosim to pašu skaitļu intervālu no 1 līdz 100 jeb [1;100];
  • spēlētāja iedomātais skaitlis x (šo skaitli zina pats spēlētājs);
  • datora minējums r (nejaušs skaitlis ar Random, ko ģenerē dators);
  • minējuma izvade (lauks Large Text);
  • datora minējuma salīdzināšana ar spēlētāja iedomāto skaitli  – if (x==r) …;
  • tālākās rīcības scenārijs (uzvaras scenārijs) – pārbaudīt, kurā intervāla daļā atrodas datora iedomātais skaitlis r un kā nākošo minējumu izvēlēties jaunā skaitļu intervāla vidu (modificēta intervālu metode veseliem skaitļiem):
    • ja datora iedomātais r  lielāks, tad datoram jāpārbauda [x;b] jeb jaunais x =x+(b-x)/2 (vesels);
    • ja datora iedomātais mazāks, tad datoram jāpārbauda [a;x] jeb jaunais  x=a+(x-a)/2 (vesels).

Nu ko, būvējam programmu!

***