Ieteicams – noskatīties videolekciju par cikliem Start IT portālā!

Ar cikliskiem procesiem saskaramies ikdienā – Zeme apriņķo Sauli, Mēness riņķo ap Zemi, katru gadu atkārtojas vieni un tie paši mēnešu nosaukumi, virzulis auto cilindrā atkārto cikliskas kustības. Tieši tāpat arī datorprogrammās var būt darbības, kuras jāatkārto noteiktu reižu skaitu vai līdz nosacījuma izpildei.

Ilustrācijai – dzīvnieku un augu dzīves cikli:

Mēness fāzes arī mainās cikliski:

Ciklus jeb atkārtojumus  izmanto noteiktu darbību atkārtošanai datorprogrammās un atbilstošas konstrukcijas ir pieejamas arī Java.

Cikls ar nosacījumu blokshēmā:

Lasīšanai par cikliem:

For cikls Java:

For_cikls

For cikls ar paskaidrojumiem (no Start IT prezentācijas):

cikls_for

1.piemērs:

for(int i=0 ; i < 5 ; i++)
{
        System.out.println(“i is : “ + i);
}

Uzdevums – izmainiet ciklu tā, lai izdrukā 12 skaitļus!

2.piemērs “Cikls drukā piramīdu” (vietne)

public class JavaPyramid1 {
 
        public static void main(String[] args) {
               
                for(int i=1; i<= 5 ;i++){
                       
                        for(int j=0; j < i; j++){
                                System.out.print(“*”);
                        }
                       
                        //generate a new line
                        System.out.println(“”);
                }
        }
}
 
/*
Programmas izpildes rezultāts jābūt sekojošs
*
**
***
****
*****
*/

Uzdevumi:

 • izmainiet programmu tā, lai tā izdrukā lielāku piramīdu;
 • izmainiet programmu tā, lai tā izdrukā 2 piramīdas;
 • izmainiet programmu tā, lai tā izdrukā simetrisku piramīdu!

For cikls ar pārtraukumu (izeju no cikla):

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
   for(int x : numbers ) {
     if( x == 30 ) {//pārtraukt ciklu, ja x-=30
	   break;
     }
     System.out.print( x );
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Java cikli Youtube video:

Ciklu piemēri no Java Examples:

***