Iepriekšējā nodarbībā tika apskatīti paši vienkāršākie For cikli, kuros ir zināms atkārtojumu skaits, bet šajā nodarbībā iepazīsimies ar nedaudz sareažģitākiem cikliem, kuros izmanto nosacījumus.

Java ir divu veidu cikli ar nosacījumiem:

 • while – cikls ar nosacījumu cikla sākumā (blokshēma pa kreisi);
 • do … while – cikls ar nosacījumu cikla  beigās (blokshēma pa labi)

Bloksh_uzl

Attēls no Start IT videolekcijas

While cikla piemērs

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   int x = 3;//piešķir x sākuma vērtību
   while( x < 9 ) {//pārbauda, vai x ir mazāks par 9
     System.out.print("value of x : " + x );// drukā x vērtību
     x++;//palielina x vērtību par 1
     System.out.print("\n");// pāreja uz jaunu rindu
   }
  }
}

Do … while cikla piemērs

public class Test {
  public static void main(String args[]){
   int x = 5;
   do{
     System.out.print("value of x : " + x );
     x++;
     System.out.print("\n");
   }while( x < 10 );
  }
}

Uzdevumi

 • Kāda ir atšķirība abu programmu darbībā?
 • Pārveidojiet programmas tā, lai tās drukā tikai pāra vai nepāra skaitļus!
 • Pārveidojiet programmu tā, lai tā drukā īso gadu skaitļus, sākot no 2013.gada skaitļa līdz 2043.gadam!

Programma paroles pārbaudei (attēls no Start IT 13.videolekcijas)

Progr_paroles_parb

Uzdevumi:

 • ievadiet attēlā parādīto programmu;
 • pārbaudiet to darbībā – tai jāprasa ievadīt paroli, līdz tā ir korekta (parole);
 • pamēģiniet programmu ar citu paroli (nomainiet programmā parole uz citu);
 • pamēģiniet pārveidot programmu tā, lai tā neļauj minēt vairāk apr 5 reizēm!

***