Apsveicu, jo esat jau uzrakstījuši pirmo Java programmiņu, to pārveodijuši, papildinājuši un šo to mācījušies no savām kļūdiņām un neprecizitātēm.

Atkārtojumam no iepriekšējās nodarbības – uzmanīgi apskatām attēlā esošos paskaidrojumus un mēģinām svarīgāko iegaumēt, tad darbs veiksies raitāk!

progr_pask

Paspēlēsies ar Java un Robocode? Nu tad aiziet! Mājās noteikti ieteicams noskatīties 4.nodarbības video portālā startit.lv!

Robocode ikona palaišanai:

Robocode_ikona

Robocode darba vide:

Robocode_New New_robotu_izvele

Robots_rules

Robota programmēšana:

  • Robot => Editor => File => Open => Sample => izvēlas savu robotu => Open

Robot_editor  Robot_sample

  • rediģē robota programmas kodu, testē, atkal rediģē un pielnveido, testē, sacenšas ar citiem;

Robot_code

  • Pakotnes nosaukuma izveide (pievērsiet uzmanību nosaukuma daļām un maju struktūrai):

Lv_msartit_avrob_pask

Robota kustības koda fragments, ar to varam padarboties – labot, papildināt, kopēt, u.tml.:
            ahead(100);
            turnGunRight(360);
            back(100);
            turnGunRight(360);

Pilnīgāks koda fragments redzams attēlā:

Jauna_robot_kods

Pētiet arī citas vietas robota programmas kodā, mainiet vērtības un mēģiniet panākt interesantāku robota uzvedību, labāku reakciju uz situācijas maiņu! Pamazām sāksiet saprast, kā mainīt robota darbības, tādēļ varat papētīt gatavo programmas robotu kodus un, iespējams, kādu koda daļu jau varēsiet izmantot savam jaunizveidotajam robotam!

Iebūvēto piemēra robotu koda atvēršana:

  • Robot => Editor => File => Open => Sample => izvēlas pētamo robotu => Open

Veiksmi robota dīdīšanā un robotu kaujās!