Uzreiz jāpasaka, ka tēma ir ļoti svarīga! Mainīgos šajā programmēšanas kursā nāksies izmantot bieži un daudz, tādēļ pētām pieejamos materiālus un mēģinām galveno saprast! Vēlams arī šo to atcerēties! Nebaidāmies veidot savus pierakstus, tie noteikti palīdzēs apgūt svarīgāko un noderēs vēlāk!

Tēmas apguves secība

  1. Vispirms vajadzētu iepazīties ar 6.nodarbības teorētiskajiem materiāliem portālā startit.lv – izpētīt 6.nodarbības videolekciju (atvērt)!
  2. Par mainīgajiem var ieskatīties šajās vietnēs:

    3. Youtube video par mainīgajiem Java (En):

4. Veido un izmēģini vienkāršas Java  programmas ar dažādiem mainīgajiem!

***

Laiks paprogrammēt mainīgos! Paeksperimentēsim!

Sagatavošanās:

  • izveidot jaunu Java projektu Eclipse vidē: File => New => Java Project => ievadīt nosaukumu;
  • izveidot jaunu klasi: PLP uz projekta nosaukuma => New => Class, ievvadīt nosaukumus un aktivizēt opciju  public static void main (….)!
  • atvērt projekta java failu un tad var sākt izmēģināt programmas ar mainīgajiem – skat.zemāk!

1. programmas fragments:

public static void main(String[] args) {

                   int rez=7+3;

                   System.out.println(“rezultāts=”+rez);

                                  //Ko izdrukās? Ko programma dara?

                                //Kā uzlabot izdruku?

     }

2. programmas fragments:

public static void main(String[] args) {

                                 int a=3;

                                 int b=5;

                                 int x=a/b; //Cik būs x?

                                 System.out.println(“x = “+x); //Kādēļ = jāatdala ar atstarpēm?

                                                   //Kāpēc izdrukā x=0?

                   }

3. programmas fragments:

public static void main(String[] args) {

                                   int a=3;

                                   int b=5;

                                   int y=a*b; //Cik būs y?

                                  System.out.println(“y = “+y);

                                            // Vai izdrukā y=15?

                      }

4. programmas fragments:

                      public static void main(String[] args) {

                                 String ab=”Auces ir “;

                                String ba=”novada centrs!”;

                               System.out.println(ab+ba);

                                             // Kāpēc izdrukā: «Auces ir novada centrs!»?

                       }

5. programmas fragments – saliekam visus fragmentus vienā programmā!

                       public static void main(String[] args) {
                                   int rez=7+3;
                                  System.out.println(“rezultāts=”+rez);
                                                 //Ko izdrukās?
                                  int a=3;
                                  int b=5;
                                 int x=a/b; //Cik būs x?
                                 int y=a*b; //Cik būs y?
                                 System.out.println(“x = “+x); //Kādēļ = jāatdala ar atstarpēm?
                                               //Kāpēc izdrukā x=0?
                                System.out.println(“y = “+y);
                                String ab=”Auces ir “;
                                String ba=”novada centrs!”;
                                System.out.println(ab+ba);
                                              // Kāpēc izdrukā: «Auces ir novada centrs!»?
                       }

Papētiet savu programmu! Kas notiks, ja pamainīsiet mainīgo vērtības? Pamēģiniet papildināt programmu ar citiem fragmentiem, kuros izmantoti dažādu tipu mainīgie!

Aplaudēsim sev!
Esam iemācījušies programmēt vienkāršus aritmētikas uzdevumus!

****