FS Programma

Orģinālais programmas dokuments – šeit!

Programmas mērķis – radīt interesi par programmēšanu un apgūt programmēsanas pamatus, izmantojot tiešsaistes servisu Blockly, programmēšanas vides Scratch un Java, radot vienkāršas aplikācijas, kuras iespējams izmantot tiešsaistē vai Android mobijalās ierīcēs.

Uzdevumi:

 • radīt skolēnos interesi par programmēšanu un padziļinātu IT lietošanu;
 • pilnveidot skolēnu izpratni par progarmmētāja profesiju, darba iespējām šajā nozarē;
 • izveidot priekšstatu par populārākajām programmēšanas vidēm;
 • apgūt programmēšanas pamatus;
 • iemācities veidot vienkāršas aplikācijas.

Programmas ilgums – 70 stundas, 2 stundas nedēļā

Pulciņa “Programmēšanas pamati”  apmācība 5. – 8.klasēs notiks sadarbībā ar jauno \Latvijas IT projektu “Start IT” (www.starit.lv)

Darba vides – tiešsaistes servisi Google Blockly un Scratch, programmēšanas vides Turtle Art un Java (Eclipse, Greenfoot, u.tml.)

Nepieciešamie resursi:

 • 2 stundu nedēļā apamaksa;\
 •  datorklase ar pieslēgumu Internet (ir);
 • darba vides – Google Blockly, Scratch, Eclipse, Greenfoot, u.c. kursa programmas apguvē izmantojamās vides ir bezmaksas un brīvi lietojamas mācību procesā

Programmas plāns

Nr.

Tēma

h

Piezīmes

1.

Ievada nodarbība – īsumā par programmēšanu, tās nozīmi pasaulē un Latvijā. Darba iespējas IT sfērā. Programmēšanas valodas. Efektīvi un efektīgi piemēri.

2

Stāstījums, demonstrācijas, video

2.

Pirmās programmiņas:

 • Puzzle – darbošanās ar programmas būvēšanas elementiem;
 • Maze – vienkāršu lineāru programmu izveide labirinta iziešanai (kā spēle)

2

Google Blockly

 • apgūst salikšanu no dotajiem elementiem;
 • apgūst racionālas programmas izveidi no dotā elementu skaita

3.

Programmēšana bruņurupuča grafikā:

 • bruņurupuča “komandēšanas principi” – zīmēt, nezīmēt, pārlēkt, uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi;
 • vienkāršu formu zīmēšana ar lineārām programmām (beigās vēlams iekļaut tādus, kuri satur darbību virknes, kuras jāatkārto – piem., daudzstūru zīmēšanai);
 • uzmanību pievērš programmas sākuma iestatījumiem – sākuma stāvoklis, līnijas krāsa, biezums (analoģija ar rīku izvēli darbam – pirms sākt, vajag instrumentu);
 • izvediotās aplikācijas saglabāšana un koplietošana!

2

Google Blockly:

 • Turtle Graphics – Turtle un Color;
 • ļoti svarīgi jau pirmajās nodarbībās apgūt izveidoto aplikāciju saglabāšanas un tālākas lietošanas iespējas!

4.

Vienkārši cikli (Repeat) bruņurupuča grafikā:

 • daudzstūru zīmēšana – pagriezienu izskaitļošanas principi (var izmantot demo programmu) un figūru praktiska programmēšana;;
 • sniegpārslu (staraiņu zīmēšana);
 • ziedlapiņas u.c. krāšnas figūras;
 • figūras ar ieliktajiem cikliem (dubultcikliem).

4

Google Blockly:

5.

Sarežģītāki cikli ar nosacījumiem:

 • Repeat while/until cikli;
 • count with i from i_s to i_b;

2

6.

Vienkārši sazarojumi programmās:

 • if … do;

2

Vienkāršu izvēlu apstrāde – piem. testu realizācijai.

7.

Sarakstu cikliska apstrāde:

 • for each item i in list

1

Var darboties ar nedēļas dienām, u.tml.

8.

Loģisko izteiksmju izmantošana programmās:

3

Salīdzināšanas darbības, korektuma pārbaude.

9.

Matemātiskie aprēķini programmās un mainīgie (Math un Variables):

 • vienkārši aprēķini;
 • skaitļu noapaļošana;
 • summu aprēķini;

4

 

10.

Sarakstu izmantošana programmās (Lists):

4

Te ir iespējams veidot sarakstus, noteikt saraksta garumu, meklēt vērtības sarakstos, u.tml.

11.

Procedūru veidošana un izmantošana (Procedures):

2

Procedurālās programmēšanas elementi:

 • apakšprogramma jeb procedūra.
 • Procedūra kā funkcija?

12

Google Blockly programmu pārveide un rediģēšana JavaScript vai Python kodā (Code):

JavaScript

Python

4

Google Blockly programmu, pārveidojot JavaScript kodā un to tālākas rediģēšanas iespēja paver ļoti plašas iespējas tālākai programmēšanas iemaņu pilnveidei.

13.

Jaunu bloku izveide Google Blocly (Block Factory):

 

6

Iespēja pašiem papildināt Google Blocskly iepsējas un funkcionalitāti!

14.

Dažādu aplikāciju izveide, saglabāšana, publicēšana un tālāka lietošana.

2

 

15.

Izstrādās programmas pārnešanas iespējas uz citām platformām.

6

 

16.

Sava projekta vai mobilās aplikācijas izstrāde.

14

Google Blockly aplikācijas pārlūkprogrammā lieliski darbojas arī uz Android ierīcēm!

17.

Projekta dokumentācijas izstrāde, dalība konkursos un skatēs.

8

 

18.

Noslēguma nodarbība

2

***

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: